Ανάλυση Συστημάτων (6ΕΠ06)
Διδάσκων : Τζουραμάνης Θεόδωρος
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο6
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Σύστημα, υποσύστημα και περιβάλλον. Παραδοσιακές τεχνικές για ανάπτυξη συστημάτων και μειονεκτήματα. Σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες για ανάπτυξη συστημάτων. Ανάλυση προβλήματος. Τεχνικές για συλλογή δεδομένων. Ανάπτυξη συστημάτων προσανατολισμένη στις διαδικασίες: Δομημένα αγγλικά, πίνακες και δένδρα αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων, μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων, αρχές σχεδιασμού συστημάτων, σύζευξη και συνοχή των modules, δομημένο διάγραμμα, αρχές για σχεδιασμό δεδομένων και διεπαφής χρήστη. Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη συστημάτων: Αρχές της UML και διαγράμματα για μοντελοποίηση δεδομένων, ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων. Εργαλεία Case.
Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η :

  • Εκμάθηση των βασικών εννοιών της μεθοδολογίας της δομημένης ανάλυσης και του σχεδιασμού συστήματος.
  • Εξοικείωση με την Unified Modeling Language (UML).
  • Εκμάθηση των βασικών αρχών ανάπτυξης των βασισμένων σε συνιστώσες (component based) συστημάτων
  • Εκμάθηση των βασικών αρχών ανάπτυξης υπηρεσιών (services)
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ-ΣΤΑΜΕΛΟΣ-ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 1η/2006, ΑΘΗΝΑ, 13597
  • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων -Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Εργαλεία – 3η Έκδοση, David Avison, Guy Fitzgerald ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Νικόλαος Βώρος, Γρηγόριος Μπεληγιάννης, Γιώργος Τσιρογιάννης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 3η/2017, ΑΘΗΝΑ, 68378511