Βάσεις Δεδομένων (5ΚΠ01)
Διδάσκων : Θανάσης Λουκόπουλος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο5
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Περιγραφή
Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ. Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός. Γλώσσα SQL. Σχεδιασμός μίας BΔ. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ. Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα, Β+δένδρα). Τυχαία στατικά και δυναμικά αρχεία (κατακερματισμός). Επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισμού. Τεχνικές ανάκτησης, Τεχνικές ασφαλείας και εξουσιοδότησης.
Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ένας φοιτητής θα:

 • πορεί να σχεδιάζει διάγραμμα ΟΣ από προδιαγραφές και να το μετατρέπει στους πίνακες σχεσιακής ΒΔ.
 • Μπορεί να αναπτύσσει ερωτήματα σε σχεσιακή άλγεβρα.
 • Μπορεί να δημιουργεί μία ΒΔ και τους πίνακές της, να εισάγει/ενημερώνει/διαγράφει εγγραφές, να γράφει ερωτήματα σε SQL που αντιστοιχούν σε όλους τους βασικούς τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας.
 • Μπορεί να γράφει ερωτήματα αθροίσεων και εμφωλευμένα ερωτήματα.
 • Μπορεί να δημιουργεί όψεις, γράφει αποθηκευμένες διαδικασίες και σκανδάλες σε MySQL.
 • Μπορεί να κανονικοποιεί τους πίνακες μιας ΒΔ.
 • Έχει αποκτήσει βασικό υπόβαθρο όσον αφορά στη διαχείριση δοσοληψιών από ένα σχεσιακό ΣΔΒΔ και τα πρωτόκολλα ταυτοχρονισμού.
 • Μπορεί να δημιουργεί δοσοληψίες σε MySQL.
 • Έχει αποκτήσει βασικό υπόβαθρο όσον αφορά στη δόμηση στο δίσκο των αρχείων εγγραφών, τα πρωτεύοντα ευρετήρια και ευρετήρια πολλών επιπέδων, Β και Β+ δέντρα και κατακερματισμό.   
 • Μπορεί να δημιουργεί ευρετήρια σε MySQL.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Θεωρία & Πρακτική Εφαρμογή Ιωάννης Μανωλόπουλος - Απόστολος Ν. Παπαδόπουλος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ,  1η/2006, ΑΘΗΝΑ, 3488
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 6η Έκδοση, Abraham Silberschatz,Henry F. Korth,S. Sudarshan, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 6η έκδ./2011, ΑΘΗΝΑ, 12535833
 • Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B., ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 6η Έκδοση Αναθεωρημένη/2012, ΑΘΗΝΑ, 22683637
 • Εισαγωγή στην SQL, ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο ""Κάλλιπος""", 1η/2016, ΑΘΗΝΑ, 59303653