Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Συστήματα Υπολογιστών (8ΕΠ03)
Διδάσκων : Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
Βοηθός : Ραζής Γεράσιμος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό, Δόμηση Πληροφορίας και Γνώσης, Σημασιολογία στον Παγκόσμιο Ιστό, Σημασιολογία Ανοικτού και Κλειστού Κόσμου. Οργάνωση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό: semantics, οντολογίες και γλώσσες σημασιολογίας (RDF, RDF Schema, OWL). Αναζήτηση σε σημασιολογικούς γράφους και η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL. Εργαλεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οντολογιών, Ανάπτυξη Οντολογιών. Τεχνολογίες Web 3.0 και μηχανές αναζήτησης στο Σημασιολογικό Ιστό. Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Oped Data) και ανάλυση δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας (Big Data Analytics). Συστήματα υποστήριξης διασυνδεδεμένων δεδομένων με παράλληλο και κατανεμημένο διαδικτυακό λογισμικό (GDFS/MapReduce) και υποδομές μεγάλης κλίμακας.
Μαθησιακοί Στόχοι

Στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται η παρουσίαση βασικών τεχνολογιών και εφαρμογών του μελλοντικού Web και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, όπως προδιαγράφονται τα τελευταία χρόνια σε έναν χώρο της Πληροφορικής που εξελίσσεται ραγδαία. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν πως διασυνδέονται πλέον τα δεδομένα (μεγάλης κλίμακος) και πως παρέχονται σε μηχαναγνώσιμη μορφή με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πηγών και πληροφοριακών  συστημάτων.

Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ, GRIGORIS ANTONIOU, FRANK VAN HARMELEN
  • Το πλαίσιο της επιστήμης του Web, BERNERS-LEE, HALL, HENDLER, OHARA, SHADBOLT, WEITZNER
  • Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Κ.,Τσανάκας Παναγιώτης Δ.,Θεοχάρης Θ.
  • Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez
  • Linked Data, David Wood, Marsha Zaidman, Luke Ruth, Michael Hausenblas
  • Big Data: Using Smart Big Data, Analytics and Metrics to Make Better Decisions and Improve Performance, Bernard B. Marr
Υλικό
http://eclass.uth.gr/eclass/