Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας (7ΕΒ08)
Διδάσκων :
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο7
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας. Διεθνή συστήματα υγείας. Σύγκριση συστημάτων υγείας. Το μέλλον του συστήματος υγείας. Ζητήματα διαχειριστικών αρμοδιοτήτων, παρεχόμενες υπηρεσίες, νομικό πλαίσιο, αξιολόγηση λειτουργίας συστήματος υγείας, πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, Τόμος I, Λυκούργος Λιαρόπουλος, ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ, 1η/2007, ΑΘΗΝΑ, 206
  • Μάνατζμεντ, PATRICK J. MONTANA, BRUCE H. CHARNOV, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 3η/2002, ΑΘΗΝΑ, 13524