Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ (8ΕΒ19)
Διδάσκων : Παρίσης Γάλλος
ΕίδοςΕπιλογής (υποχρεωτικό)
Εξάμηνο8
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Μέθοδοι ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων υγείας, συστήματα ροής εργασιών, ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων, διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, ΠΣΝ σε περιβάλλον Internet/Intranet. Συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ιατρικού φακέλου). Συστήματα ταξινόμησης. ICD-10, MeSH, SNOMED, ICNP. Πρότυπα αρχιτεκτονικής ιατρικού φακέλου κατά ISO/TC215 και CEN/TC251. Εισαγωγή στα μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού, μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού λογισμικού, εργαλεία CASE, εργαλεία αποτύπωσης ροής εργασιών, σχεδιασμός συστημάτων διεπαφής με το χρήστη και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού που απαιτούνται για τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Ανάπτυξη εφαρμογών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων.
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Πληροφορική της Υγείας - Νοσηλευτική προσέγγιση, Mantas J.,Hasman A., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 1η έκδ./2007, ΑΘΗΝΑ
  • Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία, 1η έκδοση/2011, ΑΘΗΝΑ
  • Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας, Αθηνά Λαζακίδου, ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ, 2η/2012, ΣΠΑΡΤΗ
  • Πληροφορική Υγείας, Μπότσης Ταξιάρχης,Χαλκιώτης Στέλιος, ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, 1η έκδ./2005, ΑΘΗΝΑ