Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (0ΕΠ04)
Διδάσκων : Παρασκευοπούλου-Κόλλια Ευφροσύνη-Άλκηστη
ΕίδοςΕπιλογής (ελεύθερο)
ΕξάμηνοΕλεύθερο
ΠερίοδοςΕΕ
ECTS2
Ώρες Θεωρίας2
Ώρες Εργαστηρίου
Περιγραφή
Νέες Τεχνολογίες, που χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων και τρόπων μάθησης, συμβάλουν σε μια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. Τρόπος κατασκευής και χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου διαδικτυακού χώρου ως εργαλείο υποστήριξης μαθημάτων, ασύγχρονου και σύγχρονου (HTML, Κειμενογράφος για την HTML, Επικεφαλίδα, τίτλος, σώμα, Μορφοποίηση κειμένου, Λίστες, Εικόνα, κείμενο και εικόνα, Σύνδεσμοι, Πίνακες). Κατασκευή video-διαλέξεων, χρήση διαδραστικών πινάκων. Κατασκευή φορμών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Χρήση πακέτων λογισμικού για προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια, κατασκευή εκπαιδευτικών παρουσιάσεων.
Μαθησιακοί Στόχοι
  • Οι διδασκόμενοι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις που θα αφορούν τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία
  • Θα μπορούν να κατανοήσουν τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση των ΤΠΕ
  • Θα δύνανται να υιοθετήσουν και να αξιολογήσουν τις ΤΠΕ με τον πλέον κατάλληλο τρόπο στη διδακτική διαδικασία
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • Ευγένιος Π. Αυγερινός, Γιώργος Κόκκινος, Γεώργιος Παπαντωνάκης, Αλιβίζος Σοφός (επιμ.), Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής,  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24195, 2007, Μεταίχμιο Α.Ε., ISBN: 978-960-455-221-4.
  • Κοτοπούλης Β. Θωμάς, Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41957094, 2013, Γρηγόρη Χριστίνα & ΣΙΑ, ISBN: 978-960-333-824-6.
Τρόπος Εξέτασης
Στο τέλος του εξαμήνου αξιολόγηση με γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο
Υλικό
Διαφάνειες σε κάθε μάθημα που παραδίδονται μέσω αλληλόδρασης