Προχωρημένος Προγραμματισμός (3ΚΠ07)
Διδάσκων : Θανάσης Λουκόπουλος
Βοηθός : Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Γεώργιος Σπαθούλας
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο3
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1
Συγγράμματα/Βιβλιογραφία
  • ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ UNIX, BRIAN W. KERNIGHAN, ROB PIKE, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 2η/2011, ΑΘΗΝΑ, 12530814
  • Unix για προγραμματιστές και χρήστες, Glass Graham,Albes King, "Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ", 3η/2005, ΑΘΗΝΑ, 12263
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ UNIX, MARC J. ROCHKIND, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2η/2007, ΑΘΗΝΑ, 13863