Προχωρημένος Προγραμματισμός (3ΚΠ07)
Διδάσκων : Θανάσης Λουκόπουλος
ΕίδοςΥποχρεωτικό
Εξάμηνο3
ΠερίοδοςΧΕ
ECTS5
Ώρες Θεωρίας3
Ώρες Εργαστηρίου1