Δήμητρα Ζυγούρη, Διοικητικό προσωπικό
Τηλέφωνο+30 22310 66900
E-maildzygouri[at]ucg.gr