Σπυρίδων Γεωργακόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα
Αναγνώριση Προτύπων (6ΕΠ02)