Βασίλειος Πηγαδάς, Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα
Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (8ΕΠ01)