Νικόλαος Γιαχούδης, Υποψήφιος Διδάκτορας
Μαθήματα
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (6ΕΠ05), Δομές Δεδομένων (4ΚΠ02)