Κωνσταντίνα Κότταρη, Υποψήφιος Διδάκτορας
E-mailkkottari[at]uth.gr
Μαθήματα
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (2ΚΒ06), Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (7ΕΒ13), Υπολογιστική Όραση (7ΕΠ10)