Αλέξανδρος Βάβουλας, Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό ΑντικείμενοΨηφιακά συστήματα επικοινωνιών
Ερευνητικά ΕνδιαφέρονταΟπτικές επικοινωνίες ελεύθερου χώρου, Επικοινωνίες στο υπεριώδες, Ασύρματες επικοινωνίες και επικοινωνίες κινητών, Σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
Τηλέφωνο+30 22310 66917
E-mailvavoulas[at]dib.uth.gr
Βιογραφικό

Ο Δρ. Αλέξανδρος Βάβουλας είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Συνδεσιμότητα ασύρματων οπτικών δικτύων» του ιδίου Πανεπιστημίου. Από το 2009 είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πάνω από 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις οπτικές επικοινωνίες ελευθέρου χώρου, τις ασύρματες επικοινωνίες και επικοινωνίες κινητών καθώς και τη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Μαθήματα
Αριθμητική Ανάλυση (5ΕΠ10), Αρχές Ηλεκτρονικής (3ΚΠ03), Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (5ΚΠ02), Φυσική (1ΚΠ05), Ψηφιακές Επικοινωνίες (6ΕΠ07), Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού (6ΕΠ09)
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • H.G. Sandalidis, A. Vavoulas, T.A. Tsiftsis, N. Vaiopoulos "Illumination, data transmission and energy harvesting: the threefold advantage of VLC", OSA Applied Optics, vol. 56, no. 12, pp. 3421--3427, April 2017.
  • A. Vavoulas, H.G. Sandalidis, T.A. Tsiftsis, N. Vaiopoulos "Coverage aspects of indoor VLC networks", IEEE/OSA J. Lightwave Technol., vol. 33, no. 23, pp. 4915--4921, December 2015.
  • A. Vavoulas, H.G. Sandalidis, D. Varoutas "Underwater optical wireless networks: a k-connectivity analysis", IEEE J. Oceanic Eng., vol. 39, no. 4, pp. 801--809, October 2014.
  • A. Vavoulas, H.G. Sandalidis, D. Varoutas "Weather effects on FSO network connectivity", IEEE/OSA J. Opt.Commun. Netw., vol. 4, no. 10, pp. 734–740, October 2012.
  • A. Vavoulas, H.G. Sandalidis, D. Varoutas "Node isolation probability for serial ultraviolet UV-C multi-hop networks", IEEE/OSA J. Opt. Commun. Netw., vol. 3, no. 9, pp. 750–757, September 2011.