Παναγιώτης Καραγεώργος, Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλέφωνο+30 22310 66712
E-mailpkarageorgos[at]ucg.gr
Μαθήματα
Λογική Σχεδίαση (2ΚΠ04)