Κοντού Παναγιώτα

Διδάκτορας
Eπιβλέπων καθηγητής: 
ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Tίτλος διατριβής: 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Συμβουλευτική Επιτροπή: 
ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ