ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ 2 ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017