Τίτλος Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλης Διάστασης Ταχείς Ροές Δεδομένων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Βασίλης Πλαγιανάκος
Φορέας Χρηματοδότησης Ηράκλειτος ΙΙ
Προϋπολογισμός 45.000 €
Διάρκεια 2011-2015