Τίτλος Πολυδιάστατη έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Χάρης Σανδαλίδης
Φορέας Χρηματοδότησης Θαλής (ΓΓΕΤ)
Προϋπολογισμός 540.000 €
Διάρκεια 09/2012 - 11/2015