Τίτλος Αλγόριθμοι ομαδοποίησης και οπτικοποίησης στη βιολογία συστημάτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Παντελής Μπάγκος
Φορέας Χρηματοδότησης ΙΚΥ (μεταδιδακτορική έρευνα)
Προϋπολογισμός 7.200 €
Διάρκεια 10/2009 – 10/2010