Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα: «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/ριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ): Εφόδια για την αγορά εργασίας»

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: 
Αρχείο: