ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ Ι να ενημερωθούν  για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων των εργασιών των συμφοιτητών τους. Το σχετικό έγγραφο έχει αναρτηθεί στο e-class.

Κατηγορία: 
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Σημαντικό: