Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικά
Προϊσταμένη γραμματείας Τμήματος: Ζυγούρη Δήμητρα: 22310-66900

Για γενικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος (φοιτητικά, πληροφορίες, αιτήσεις, ανακοινώσεις, πρόγραμμα σπουδών-μαθημάτων, κλπ) μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Γραμματείας

  • Κόκκινος Αλέξανδρος: 22310 – 66901
  • Κόμνος Δημήτρης: 22310 – 66733
  • Μπιλάλη Δέσποινα: 22310 – 66720

Με e-mail
Στο e-mail: g-dib@dib.uth.gr

Με fax
Με τη γραμματεία στον αριθμό: 22310 – 66939

Ταχυδρομικά
Στη διεύθυνση:
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ 35131 Γαλανέικα – Λαμία

betist

pomem besyo mayer otel