Η Συνέλευση του Τμήματος  Πληροφορικής  με  Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτήθηκε με την Αρ.Πρωτ.:564/7-7-2017 απόφαση του προέδρου του Τμήματος και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Πλαγιανάκος Βασίλειος , Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πρόεδρος
 2. Μπάγκος Παντελεήμων, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 3. Ιακωβίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 4. Αναγνωστόπουλος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 5. Αδάμ Μαρία, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 6. Γκούτος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ( ο κ. Γκούτος Γεώργιος βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών)
 7. Δελήμπασης Κωνσταντίνος,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 8. Δρακόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 9. Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 10. Μάρκου Ευριπίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 11. Σανδαλίδης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 12. Λουκόπουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 13. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 14. Μπράλιου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.
 15. Μουτή Άννα, Εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 16. Σπαθούλας Γεώργιος, Εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.
 17. Τσώνος Ηλίας, Εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.

Στη Συνέλευση θα συμμετέχουν και ένας (1) εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και τους ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών τους οποίους θα ορίσει ο Σύλλογός τους.

Αναπληρωτής του Πρόεδρου της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Αν. Καθηγητή Βασίλειου Πλαγιανάκου σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματός του, ορίζεται ο Αν. Καθηγητής Παντελεήμονας Μπάγκος.

betist

pomem besyo mayer otel