Γεώργιος Παπανάγνου, Εντεταλμένος Διδασκαλίας
Μαθήματα
Ανατομία και φυσιολογία (5ΕΒ11), Ειδικά Θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας (6ΕΒ10)