Οι φοιτητές του τμήματος και κυρίως όσοι είναι στη διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας οφείλουν να είναι ενήμεροι για τους κανόνες περί πλαγιαρισμού και λογοκλοπής (βλέπε εδώ)

betist

pomem besyo mayer otel