Σαχλάς Αθανάσιος

asachlas@ uth.gr

https://athanasios-sachlas.com/

Google Scholar

Ώρες επικοινωνιάς με φοιτητές: Τρίτη: 13:00-14:00 και Τετάρτη: 11:00-13:00 (κατόπιν συνεννόησης στο asachlas@ uth.gr)

Σαχλάς Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στατιστική, Πιθανότητες, Βιοστατιστική, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μεθοδολογία Κλινικών Δοκιμών

Βιογραφικό

Ο Δρ. Αθανάσιος Σαχλάς έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Στατιστικής από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το 2010. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (με ειδίκευση στη Βιοστατιστική και τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας) το 2004 από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το πτυχίο του από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το 2001.

Κατά την περίοδο 2016-2018, υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο «Στοχαστικά Μοντέλα Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Ιατρικές Διεργασίες και Διεργασίες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». Η μεταδιδακτορική έρευνα που εκπόνησε στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς την περίοδο 2014-2015, με θέμα «Προηγμένα Στοχαστικά Μοντέλα Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών για Μη-Βιομηχανικές Διεργασίες», χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έχει συγγράψει 6 βιβλία στην Ελληνική με αντικείμενα την Εφαρμοσμένη Στατιστική και την Στατιστική Μηχανική Μάθηση με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού R & Python και του IBM SPSS Statistics, τον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, την Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας, την Εισαγωγή στη Στατιστική και στις Πιθανότητες. Επιπλέον, έχει συγγράψει 49 άρθρα (Στατιστικής μεθοδολογίας και εφαρμογής της Στατιστικής στις επιστήμες υγείας) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Βιοστατιστική, οι Κλινικές Δοκιμές, τα Οικονομικά της Υγείας, η Επιδημιολογία, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η Δημογραφία, η Αναλογιστική Επιστήμη, η Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών και ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών. Κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης διεργασιών (ποιότητας διεργασιών, κλινικών δοκιμών, βιοεπιτήρηση, επιτήρηση ασθενειών, ποιότητας υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, κ.α.) καθώς και με τη θεωρία ροών και σχηματισμών. Στο πεδίο εφαρμογής της Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την κατασκευή και στάθμιση ερωτηματολογίων, την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, τη μελέτη του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, το μεταβολικό σύνδρομο και το άγχος.

Τέλος, έχει συνεργαστεί με τον OECD και το European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) σε θέματα διαφθοράς στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

Εκτενές Βιογραφικό    ΦΕΚ Διορισμού

Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Georgiadi, E. and Sachlas, A. (2023). On the methodological aspects of the clinical trials for COVID-19 conducted in the first year of the pandemic: a descriptive analysis, Statistics in Biosciences, Accepted for publication.
  • Sachlas, A., Bersimis, S. and Psarakis, S. (2019). Risk-Adjusted Control Charts: Theory, Methods, and Applications in Health, Statistics in Biosciences, 11, 630–658.
  • Bersimis, S., Sachlas, A. and Chakraborti, S. (2018). A Sequential Test for Assessing Agreement Between Raters, Biometrical Journal, 60, 128–145.
  • Bersimis, S., Sachlas, A. and Bagos, P. (2016). Discriminating Membrane Proteins Using the Joint Distribution of Length Sums of Success and Failure Runs, Statistical Methods & Applications, 26 (2), 251–272.
  • Bersimis, S., Sachlas, A. and Papaioannou, T. (2015). Flexible Designs for Phase II Comparative Clinical Trials Involving Two Response Variables, Statistics in Medicine, 34 (2), 197-214
Μετάβαση στο περιεχόμενο